03 | 12 | 2023

Dyplomy EPC PLPA

 

Zasady

Dyplomy z tej serii mogą zostac przyznane dowolnej licencjonowanej stacji amatorskiej, stacji klubowej lub nasłuchowej. Warunkiem jest przesłanie potwierdzeniałączności lub nasłuchów w postaci wyciągu ADIF z logbooka. Łączności muszą być przeprowadzone przy użyciu B(Q)PSK31, B(Q)PSK63, lub B(Q)PSK125. Punkty zostaną przyznane za łączności w pasmach poniżej 30 MHz.

Potwierdzenie w postaci kart QSL nie jest wymagane, dyplom jest przyznawany osobie lub klubowi posiadającemu ważny call. Łączności przeprowadzone ze stacji klubowej lub okolicznościowej są liczone zarówno dla klubu jak i operatora. Wszystkie stacje muszą przeprowadzać łączności zgodnie z posiadaną licencją. Łączności mogą być przeprowadzane w tym samym kraju (wg DXCC). Jeżeli nie jestujęte inaczej w regulaminie, potwierdzenia od SWL sa liczone jako przeprowadzona łączność. Wszystkie stacje muszą być stacjami "naziemnymi" - łaczności ze statkami, łodziami, samolotami, itp. nie mogą być zaliczone. Stacje zdalnie sterowane (farmy antenowe, itp.) również muszą być stacjami "naziemnymi"

Award manager zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia otrzymanych zestawień. Celem tego nie jest kontrola stacji indywidyalnych, lecz zapewnienie spójności programu dyplomowego EPC. Większa uwaga będzie poświęcona dyplomom trudniejszym do zdobycia. Błąd aplikującego będzie skutkował nie przyznaniem dyplomu i decyzja award managera jest w tym względzie ostateczna. Wszelkie niesportowe  zachowanie typu kombinacje z logiem, złe zachowanie na lub poza anteną będzie skutkowało dyskwalifikacją.

Zgłoszenia do dyplomu PLPa powinny być przesłane przy użyciu programu UltimateEPC Award Management Software napisanego przez DK5UR. Zgłoszenie na wyższy poziom dyplomu powinno być przesłane ponownie. Award manager przechowuje przesłane rekordy w bazie danych. Przed wysłaniem nalezy upewnić się, że został on sprawdzony przy użyciu właściwego oprogramowania.

Wszystkie dyplomy są przesyłane nieodpłatnie mailem w postaci PDF wysokiej jakości, które mogą być drukowane samodzielnie przez aplikującego. Dyplomy z serii PLPA są wysyłane wyłącznie do członkó EPC. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z award managerem.

 

 

Logowanie

EPC
Warunki

Created by PA4RM
eQSL.cc

Szukaj eQSL

Created by PA4RM
Propagacja

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic field:
Status
D-Region Absorption
Prediction:
Status
Created by PA4RM
Linki Ham Radio

QRZ.COM

Szukaj w QRZ.COM

Created by PA4RM

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.